Сучасна функціональна діагностика швидко і точно розкриває всю
картину того, що відбувається в організмі людини.
Види функціональної діагностики в медичному центрі «Діамед»:
– Електрокардіографія (ЕКГ);
– Холтерівське моніторування ЕКГ;
– Ехокардіографія (ЕхоКГ або  УЗД серця);
– Повний спектр УЗ-досліджень органів і судин.
ЕКГ – метод графічної реєстрації електричних явищ, які виникають у
серцевому м’язі під час його діяльності, з поверхні тіла. Покази: діагностика
невідкладних станів при коронарній недостатності, при інфаркті міокарда, при
порушеннях ритму та провідності, при гіпертрофії відділів серця.
Холтерівське моніторування – це метод довготривалої (24 годинної, або
48 год.) реєстрації ЕКГ в умовах вільної активності пацієнта з подальшим
аналізом отриманого запису. Доступним для аналізу стає те, що турбує людину
в звичайному житті, але ніяк не проявляється на короткому прийомі у лікаря.
Покази до холтерівського ЕКГ-моніторування:
1. Діагностика раніше невиявлених аритмій: А. скарги на обморочні
(непритомні) стани, напівнепритомні стани, головокружіння неясного ґенезу;
Б. Серцебиття, перебої в роботі серця;
В. Синдром подовженого QT;
Г. Серцебиття у пацієнтів з встановленим діагнозом, перезбудження;
2. Діагностика ішемії міокарда;
3. Оцінка ефективності лікування;
4. Проведення холтерівського моні торування ЕКГ з ціллю прогнозу у пацієнтів
з загрозливими для життя аритміями та ішемією.
Ехокардіографія. На протязі останніх років ехокардіографія залишається
ведучим методом діагностики патології серця. Широке впровадження метода в
практику обумовлено високим рівнем сучасної апаратури, відсутністю
негативного впливу на пацієнта та лікаря, низькою вартістю по відношенню з
іншими методами діагностики. Наявність великої кількості варіантів
обстеження дозволяє отримати точну анатомічну і гемодинамічну інформацію
про пацієнта та уникнути інвазивні втручання.
Покази до ЕхоКГ: 1. Оцінка анатомічної структури серця, а саме,
виявлення: вроджених вад серця, набутих вад серця – ідентифікація
захворювань системи клапанного апарату серця та оцінка кровоплину через
клапани (градієнт тиску, швидкість, напрямок), потовщення міокарда,
кардіоміопатій, верифікації інфекційного ендокардиту і наявних вегетацій на
клапанах, перикардіального випоту, дилатації та розшарування аорти.

2. Оцінка центральної гемодинаміки, а саме систолічної – загальної
скоротливої функції лівого шлуночка (фракція викиду) та діастолічної функції
ЛШ; гемодинаміка правого шлуночка та правого передсердя; порушення
регіональної скоротливої функції міокарда.
3. Оцінка функції протезів клапанів.

Представтесь будь-ласка

Телефон для зв'язку

Коли вам буде зручно

Коментар до запису

Спеціалісти відділення

Мишанич Тетяна Василівна

Кандидат медичних наук