Телефон для довідок: 095-10000-43

Наша Адреса:

вул. Швабська 43, м. Ужгород, Україна

Здати аналізи в Ужгороді в лабораторії Діамед з позначкою “терміново” (cito!) Ви можете в будь-який час. Результати будуть готові вже через декілька години.

Наша Лабораторія в Ужгороді автоматизована, що забезпечує швидке та якісне виконання  рутинних та термінових лабораторних досліджень:  біохімічних, гематологічних, імунологічних, загально-клінічних . Лабораторія забезпечує ефективне виконання як стаціонарних так і  амбулаторних лабораторних послуг.

В лабораторії медичного центру проводять аналізи на маркери інфекційних захворювань, які дозволяють виявити порушення в захисних функціях імунної системи організму і виявити великий перелік захворювань інфекційного характеру (вірусні гепатити, кишкові інфекції, герпес, кір, краснуха, епідемічний паротит, токсоплазмоз, хламідіоз, атипова пневмонія, сифіліс та багато іншого.

Клінічні дослідження на онкомаркери допомагають виявити в крові специфічні білки, які виробляються клітинами злоякісних утворень, що дозволяє діагностувати захворювання на ранніх стадіях його розвитку. Навіть самі звичні для пацієнтів дослідження, такі як аналіз крові і загальний аналіз сечі, виконані оперативно на сучасному обладнанні, мають величезне діагностичне значення.

Широкий перелік лабораторних послуг для надання якісної медичної допомоги:

  • Гематологія (аналіз крові, група крові)
  • Загальна клініка (аналіз сечі, аналіз калу на виявлення яєць гельмінтів, копрограма, мікроскопія на кліщ Demodex)
  • Біохімія (печінкові проби, ниркові проби, ревмопроби, ферменти, глюкоза (цукор крові), холестерин та його фракції та ін.)
  • Гемостаз (протромбіновий час, МНВ (МНО), фібриноген, АЧТЧ, тромбіновий час)
  • Інфекційні захворювання (маркери гепатитів В та С, діагностика сифілісу та ін.)
  • Гормони
  • Онкомаркери

Представтесь будь-ласка

Телефон для зв'язку

Коли вам буде зручно

Коментар до запису

Простатспецифічний антиген комплексно (ПСА заг., відсоткове відношення ПСА вільн.)250
Панель ""Антитіла до паразитів" (IgG до токсокари, аскарид, сумарні а/т до лямблій)330
CITO TEST Грипп А B285
Простатспецифічний антиген (ПСА заг.)140
ЗАК 3 - 'Загальний аналіз крові автоматизований з формулою, 24 основні + 9 додаткових показників+ручна лейкоформула110
ЗАК 1:Загальний аналіз крові автоматизований з розподілом лейкоцитів на 5груп + ШОЕ, без мікроскопії мазка120
ЗАК 2:Загальний аналіз крові автоматизований з розподілом лейкоцитів на 5груп, без ШОЕ, без мікроскопії мазка100
Група Крові+резус-фактор110
Сумарні антитіла до Helicobacter pylori140
Час згортання капілярної крові35
Глюкоза в добовій сечі (кількісно)50
Глюкоза в разовій порції сечі (кількісно)50
Діастаза сечі50
Зішкріб на ентеробіоз (виявлення яєць гостриків )70
Аналіз сечі без мікроскопії осаду: питома вага, рН; напівкількісно: білок, глюкоза, білірубін, уробіліноген, кетонові тіла (ацетон), нітрити60
Аналіз сечі по Нечипоренко70
Антитіла IgG до токсокари (Toxocara canis)150
Антитіла IgG до аскарид (Ascaris Lumbricoides)150
Сумарні антитіла до лямблій (total antibodies to lamblia)150
Загальний аналіз сечі (питома вага, рН; напівкількісно: білок, глюкоза, білірубін, уробіліноген, кетонові тіла (ацетон),нітрити) + мікроскопія осаду сечі90
Кал на яйця глист та цисти найпростіших100
Копрограмма (мікроскопія калу)120
Тест визначення прихованої крові в фекаліях (FOB - Transferrin)220
Кетонові тіла в сечі (напівкількісно, ацетон)50
Магній (Mg)50
Глікований гемоглобін (HbA1c)140
Глікемічний профіль-ГП 3(три порції)75
Глікемічний профіль -ГП 4(чотири порції)85
CRP (кількісно)65
CRP (напівкількісно)50
ASL-O (напівкількісно)50
RF (напівкількісно)50
Ревмопроби 1 (CRP, ASL-O, RF (напівкількісно))100
Ревмопроби 3(CRP (кількісно), ASL-O, RF(напівкількісно), сечова кислота)190
АЧТЧ (Активований частковий тромбопластиновий час)50
Кардіопанель 1(ХС, ЛПВЩ, коефіціент антропогенності, ЛДГ, КК, АСТ, АЛТ)190
Кардіопанель 2(ХС, ЛПВЩ, ЛПНЩ, коефіціент антропогенності, ТГ, ЛДГ, КК, АСТ, АЛТ, електроліти: K, Na, Cl, Mg)350
Ліпопротеїди фракційно 1 (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, коефіцєнт атерогенності)110
Ліпопротеїди фракційно 2 (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцєнт атерогенності)160
CITO TEST Cardio Combo- швидкий тест на визначення міоглобіну/KK MB/тропоніну I280
Електроліти 2(Калій, Натрій, Хлор, Кальцій, Магній)100
Ниркові проби 3(креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, загальний білок, електроліти: К, Na, Cl)170
Кальцій (Са)50
ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільності),LDL50
ЛПВЩ (ліпопротеїди високої щільності),HDL50
Загальний імуноглобулін Е (IgE)125
Тиреоїдна панель 2 (Т3 віль.,Т4 віль.,ТТГ)300
Креатинін 40
Сечова кислота40
Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракційно, загальний білок, альбумін, тимолова проба)330
Тест толерантності до глюкози (тест з навантаженням глюкозою)60
Тимолова проба40
Коагулограма (протромбіновий час, протромбін по Квіку, МНВ (МНО, INR), Тромбіновий час, АЧТЧ, Фібриноген)200
Протромбіновий час (ПЧ в сек., ПТ по Квіку, МНВ (МНО, INR)55
Тромбіновий час (ТЧ)55
Фібриноген65
Біохімія 3(заг.біл.,альб., білірубінзаг.,білірубін прямий АЛТ, АСТ, ЛДГ, КК, ЛФ, ГГТ, тимолова проба, холестерин, тригліцериди, глюкоза, сечовина, креатинін, а-амілаза, електроліти, К, Na, Cl,)600
Біохімія 1(заг.біл.,альб., білірубінзаг.,білірубін прямий АЛТ, АСТ, тимол. пр., ХС, тригліц., глюк., сеч-на., креат., а-амілаза,)390
Біохімія 2(заг.біл.,альб., білірубінзаг.,білірубін прямий АЛТ, АСТ, ЛДГ, КК, ЛФ, ГГТ, тимолова проба, холестерин, тригліцериди, глюкоза, сечовина, креатинін, а-амілаза)570
Загальний білок45
Альбумін45
Білірубін загальний45
Білірубін прямий45
АЛТ (Аланінамінотрансфераза)45
АСТ (Аспартатамінотрансфераза)45
ГГТ (Гамма-глутамілтрансфераза) 45
ЛФ (Лужна фосфатаза)45
КК (Креатинкіназа)50
ЛДГ (Лактатдегідрогеназа)45
Альфа-амілаза45
Холестерин45
Тригліцериди45
Глюкоза(капілярна кров)45
Глюкоза (сироватка венозна крові)45
Сечовина45
Ниркові проби 1 (креатинін, сечовина)110
Ниркові проби 2(креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, загальний білок) 170
Ревмопроби 2 (CRP, ASL-O, RF (напівкількісно), сечова кислота)160
Гепатит А: CITO TEST HAV IgM –швидкий тест для виявлення антитіл до вірусу гепатиту А345
Гепатит В: CITO-TEST HbsAg –Швидкий тест на HBs-антиген185
Гепатит С: CITO TEST HСV - Швидкий тест на виявлення антитіл до HСV185
Швидкий тест на Сифіліс (CITO-TEST Syphilis) 185
Швидкий тест на Сифіліс (CITO-TEST Syphilis) 185
CITO TEST HІV ½ - Швидкий тест на виявлення ВІЛ 1 та 2 типів190
TEST Giardia - визначення антигенів лямблій (фекалії)270
Тест на виявлення антигенів сальмонел у фекаліях310
Виявлення антигенів Helicobacter pylori  у зразках фекалій (СТУЛ-ТЕСТ), підтв. тест260
TEST ROTA-ADENO - виявлення антигенів ротавірусів та аденовірусів250
Тест на виявлення Кальпротектину та лактоферину у фекаліях500
Швидкий тест для визначення вагітності (чутливість 20мМО/мл)70
Аналіз у/г мазка на мікрофлору (на склі)90
Цитологія на атипові клітини (зішкріб, мазок на склі)100
Назоцитограма90
Мікроскопія на шкірний кліщ Демодекс130
Тиреотропний гормон, тиреотропін (ТТГ, TSH)110
Тиреоїдна панель 1 (ТТГ,Т3 вільн.,Т4 вільн.)320
Забір досліджень на дому250
Забір капілярної крові одноразовими системами (мікровета)15
Забір матеріалу (калу) до дослідження системою Parasep50
Підготовка біоматеріалу (не стерильно) до дослідження КАЛУ15
Підготовка біоматеріалу (стерильно) до БАК. дослідження КАЛУ15
Підготовка біоматеріалу (стерильно) до БАК. дослідження СЕЧІ15
Підготовка біоматеріалу (не стерильно) до дослідження СЕЧІ15
Підготовка біоматеріалу до дослідження СЕЧІ немовлятам15
Підготовка біоматеріалу (зішкрібу на ентеробіоз) до дослідження20
Забір матеріалу на бак. дослідження у транспортне середовище20
Підготовка біоматеріалу для назоцитограми20
Забір матеріалу з урогенітального тракту (жінки)50
Забір венозної крові системою МІНІВЕН "Бабочка"30
Забір венозної крові одноразовими системами30
Забір капілярної крові автоматичним педіатричним ланцетом30
Підготовка біоматеріалу для досліджень методом ПЛР20
Забір мазка з урогенітального тракту (чоловіки)40
Забір капілярної крові скарифікатором металевим7
Забір капілярної крові ланцетом15